RAJD SZLAKIEM HISTORII ZIEMI LUBAWSKIEJ

2022-05-10
2022-05-10

We wtorek 10 maja odbył się „Rajd Szlakiem Historii Ziemi Lubawskiej” na trasie Nowe Miasto Lub. – Kurzętnik. Udział wzięły klasy mundurowe 3e i 2e pod dowództwem p. Bartłomieja Bartkowskiego i p. Eweliny Dąbrowskiej, a także nauczyciele i uczniowskie z ZSZ w Kurzętniku. Bezpieczeństwo podczas rajdu zapewnił także żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękujemy wszystkim za udział!

Pogoda tego dnia była przepiękna! Wyruszyliśmy z naszej szkoły ścieżką rowerową w kierunku stadionu w Kurzętniku. Tam odbyły się ćwiczenia musztry. Z kolegami z ZSZ spotkaliśmy się na mostku nad Drwęcą i wspólnie udaliśmy się na górę zamkową. Pani Dąbrowska opowiedziała o historii ziemi lubawskiej od czasów pruskich, o niedoszłej bitwie pod Kurzętnikiem w 1410 r., o pobliskim zamku bratiańskim. Oddaliśmy także honor ofiarom zbrodni katyńskiej, które upamiętniają rosnące w tym miejscu Dęby Pamięci. Na boisku ZSZ wspominaliśmy Augustyna Krajniaka, także ofiarę NKWD. Niedługo na boisku „Norwida” również zostanie posadzony Dąb Pamięci.

Kolejny punkt postoju był przy muralu na Szkole Podstawowej, który upamiętnia kompanię Stanisława Balla ps. „Sokół Leśny”. Opowieść o oddziałach Żołnierzy Wyklętych kontynuowaliśmy pod pomnikiem w Marianowie – wspominając starcie z UB-MO w 1946 r., na terenie tzw. małej kolejki – nawiązując do akcji na dworcu w Iławie, zatrzymaliśmy się także na nowomiejskim rynku i pod SP nr 3 – pod Kinem „Bajka”, w którym odbywały się sądy. Z historią Wyklętych nierozerwalnie jest związany dzisiejszy budynek PZU – dawna siedziba PUBP. Uczniowie zwiedzili piwnice, w  których przesłuchiwano i torturowano polskich bohaterów.

Rajd zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem w auli naszej szkoły. Spacer był okazją nie tylko do poprawy kondycji, ale przede wszystkim do integracji międzyszkolnej i poznania lokalnej historii, polskich bohaterów i miejsc pamięci.