PROJEKT „PRAWO DO MEDIACJI”

2021-11-16
2021-11-16

Projekt „Prawo do Mediacji”

Od początku roku szkolnego 2021/2022 szkolimy się i zapoznajemy z ideą mediacji i możliwościami jej zastosowania w życiu szkoły. W ramach organizowanych szkoleń zostały zaprezentowane etapy wdrażania programu mediacji rówieśniczej . Podczas warsztatów koncentrowaliśmy się na trenowaniu przez uczestników konkretnych, praktycznych narzędzi, możliwych do zastosowania w praktyce.

By dalej poszerzać wiedzę z zakresu mediacji kandydaci na mediatorów rówieśniczych między innymi spotkali się z mediatorem oraz asystentami sędziów w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lub., na bieżąco odbywają cykle szkoleń i warsztatów z mediatorami.

Podstawową korzyścią z udziału w/w projekcie jest umiejętność rozwiązywania konfliktów, co bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie nie tylko w środowisku szkolnym ale również poza szkołą m.in. w domu – w kontaktach z rodzicami czy rodzeństwem.

Szkolenia są przede wszystkim praktyczne – każda z przedstawianych technik jest ćwiczona, tak aby uczestniczyć po ukończeniu warsztatów czuli się dobrze przygotowani do nowej roli.