POETYCKI SUKCES JAKUBA SEPETOWSKIEGO

2021-04-29
2021-04-29

27 kwietnia 2021 roku zostały ogłoszone wyniki Wojewódzkiego Konkursu Literackiego,  zorganizowanego przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z okazji przypadającej w 2021 roku dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana Norwida.

Przedmiotem konkursu było napisanie przez uczniów wiersza o tematyce związanej (w swobodny sposób) z myślą pochodzącą ze spuścizny literackiej wieszcza:

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,

Dwie tylko: poezja i dobroć…

(cyt. z wiersza: Do Bronisława Z.)

Na konkurs napłynęło 41 wierszy autorstwa 36 uczniów z 14 szkół ponadpodstawowych naszego województwa. Komisja oceniła prace uczestników pod względem oryginalności pomysłu, dojrzałości, formy, stylu i języka wypowiedzi, walorów literackich, ogólnego wrażenia artystycznego, przyznając 6 równorzędnych wyróżnień i 3 nagrody. Miejsce I zdobył uczeń III klasy naszego liceum Jakub Sepetowski, pracujący pod kierunkiem polonisty Tadeusza Banowskiego. Jury doceniło utwór Jakuba

… za obrazy poetyckie zbudowane z idealnie trafionej liczby słów, z których każde znajduje się dokładnie tam, gdzie powinno; za niemal idealne połączenie wytworów kultury grecko-rzymskiej i judeo-chrześcijańskiej, w tym filozofii; za demiurgiczny wysiłek stawania się ciała w słowie przy udziale mitu; za piękne wpisanie się w koncepcję poezji Norwida (https://www.youtube.com/watch?v=_aTJsz7b8z0&t=1040s).

jak tworzyć piękno

gdy cisza rozdziera myśli

pigmalion w samotności całuje

swój posąg ze słoniowej kości

zapętla marzenia

chowając je w otchłań złudzeń

i snuje nową opowieść

o miłości z milczenia

zapada się w bezdenną otchłań

a pęknięta glina

utraciła sens

podmyta strugą  łez

jak brueglowski ikar

runęła w toń

– – – – – – –

by tworzyć piękno

wypatruję świątynnego światła

z nadzieją

by słowo ciałem się stało

Nagrodzony wiersz w interpretacji Pani Anety Świder-Pióro, mgra filologii polskiej i teatrologii oraz doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego można wysłuchać pod adresem:  https://www.youtube.com/watch?v=RYky-KT-VxE&t=591s