OPIEKA NAD GROBEM FRANCISZKA KLONOWSKIEGO

2022-02-09
2022-02-09

21 stycznia 2022 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia odnowionego nagrobka Franciszka Klonowskiego z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. W wydarzeniu brał udział pan prof. Mirosław Golon i delegacja z Oddziału IPN w Gdańsku oraz Delegatury w Bydgoszczy, wiceprzewodniczący Kolegium IPN pan prof. Wojciech Polak, starosta powiatu nowomiejskiego pan Andrzej Ochlak, przedstawiciele władz samorządowych, rodzina Franciszka Klonowskiego, członkowie lokalnych stowarzyszeń historycznych i oczywiście delegacja Zespołu Szkół im. C. K. Norwida. Poczet sztandarowy wystawił 42 Batalion Lekkiej Piechoty w Morągu, na czele z panem por. Bernardem Kalinowskim.

Uroczystość rozpoczęto w nowomiejskiej bazylice mszą świętą, którą celebrował ksiądz Łukasz Waśko, nauczyciel naszej szkoły. Następnie goście wyruszyli procesją w kierunku cmentarza. Przemówienie wygłosiła praprawnuczka śp. Klonowskiego, pani Elżbieta Jarzębska. Wyraziła wdzięczność, że opiekę nad grobem przejmują uczniowie liceum, którego absolwentami byli potomkowie powstańca. Prof. Mirosław Golon na ręce pani dyrektor Barbary Przeradzkiej-Martko wręczył Akt Przekazania Opieki Nad Grobem Powstańca. Od tego momentu społeczność „Norwida” ma zaszczyt opiekować się pamięcią o Franciszku Klonowskim, weteranie walk z 1863 i 1920 r. Na nagrobku zawieszono tabliczkę informującą, że jest to Grób Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski.