OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI

2023-03-15
2023-03-15

Amelia Robaczewska z klasy IV e LO oraz Oliwia Gawińska z kasy II a LO, w sobotę 4 marca 2023 r., pod opieką pani Edyty Kozłowskiej, wzięły udział w etapie okręgowym XXI Olimpiady Znajomości Afryki. Odbył się on na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Test konkursowy sprawdzał poziom wiedzy oraz umiejętności uczestników z geografii, historii, religii, filozofii oraz wiedzy o kulturze kontynentu afrykańskiego.

Celem Olimpiady, adresowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych, jest promocja Afryki, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy blisko 900 polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.