ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA -SPOTKANIE Z POLICJĄ

2022-05-25
2022-05-25

W środę 25 maja 2022 roku uczniowie klas trzecich LO uczestniczyli w spotkaniu z panią asp. Ludmiłą Mroczkowską, oficerem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Przewodnią myślą pogadanki profilaktycznej była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Policjantka uświadomiła młodzież o grożącym im niebezpieczeństwach związanych ze spożywaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych, paleniem papierosów i e‑papierosów. Pouczyła także młodzież o obowiązku edukacyjnym oraz rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji – w tym fotografii – na portalach internetowych. Uświadomiła zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym mogą świadczyć pytania kierowane do pani policjant.

Koordynatorem tego przedsięwzięcia była p. pedagog I. Hinc