NORWID – PRZERWA NA CZYTANIE

2021-10-25
2021-10-25

Dzisiejsze spotkanie odbyło się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych i akcji „Przerwa na czytanie” – bicie rekordu w liczbie osób czytających na przerwie. Chcemy zachęcić  do sięgania po książki w każdym miejscu i w każdej sytuacji.

Rok poświęcony wielkim postaciom polskiej literatury trwa. Wśród tych postaci jest Nasz Patron Cyprian Kamil Norwid i właśnie dzisiaj chcieliśmy zaakcentować Jego postać. Była to  kolejna inicjatywa przybliżająca osobę naszego duchowego opiekuna w jesiennej scenerii naszego szkolnego boiska.

– Cóż za rzecz przedziwna
Czytanie! – jako gałązka oliwna
Lub migdałowy kwiat…              

Cyprian Kamil Norwid – często uznawany za jednego z czterech najważniejszych polskich poetów epoki romantyzmu. Był on poetą w pełni oryginalnym, nie dającym się jednoznacznie sklasyfikować. Charakterystyczną cechą poezji Norwida jest pewna wieloznaczność, zamierzone przemilczanie, doszukiwanie się w wydarzeniach codziennych pewnych historycznych prawidłowości.

Norwid pisał o narodzie i ojczyźnie, o odpowiedzialności za słowo, o wartości języka ojczystego, o pięknie, które ma „zachwycać do pracy”, o sztuce, która wynika z prawdy i korzeniach naszej kultury. Mówił o sobie, że w części należy do przeszłości, w części do teraźniejszości, ale w największym stopniu do przyszłości. To dzisiejsze, wspólne czytanie  stało się  kolejnym sposobem poznawania jego twórczości i myśli.

Obecni uczniowie i nauczyciele  otrzymali wiersz pt. „Moja piosnka II” – utwór Ka­mi­la Cy­pria­na Nor­wi­da, który  po­ru­sza mo­tyw tę­sk­no­ty za oj­czy­zną.  Sta­no­wi wy­zna­nie pod­mio­tu li­rycz­ne­go, któ­ry moż­na utoż­sa­miać z au­to­rem. Już sam ty­tuł wier­sza wska­zu­je na jego śpiew­ność i lek­kość for­my, co znakomicie udowodniliśmy w tej akcji czytelniczej. Początkowo wszyscy wspólnie odczytaliśmy utwór, a na zakończenie w rytm interpretacji i muzyki Przemysława Gintrowskiego odśpiewaliśmy.

Na pamiątkę dzisiejszego spotkania i udziału w akcji „Przerwa na czytanie”  utworzyliśmy  żywe hasło NORWID.