„NORWID” NA LIŚCIE SZKÓŁ – AMBASADORÓW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

2021-07-02
2021-07-02

W październiku 2020 roku Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim przystąpił do programu  Parlamentu Europejskiego „Szkoła – Ambasador” (EPAS). Celem programu jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat europejskiej demokracji parlamentarnej, roli Parlamentu Europejskiego                     i europejskich wartości oraz zachęcanie młodych ludzi do czynnego udziału w procesach demokratycznych UE.

W szkole powstała grupa młodszych ambasadorów, do której należeli uczniowie realizujący wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym: Izabela Bielska, Aleksandra Nowakowska, Monika Dembek, Natalia Szustkowska oraz Szymon Lenga, który był odpowiedzialny za prowadzenie profilu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego Nowe Miasto Lubawskie na facebooku. Uczniowie utworzyli punkt informacyjny UE, początkowo w wersji wirtualnej, a po przywróceniu nauczania stacjonarnego również        na terenie szkoły; podjęli się organizacji obchodów Dnia Europy oraz  przygotowywali materiały do mediów społecznościowych. Nauczyciel pełniący funkcję starszego ambasadora oraz młodsi ambasadorowie uczestniczyli w warsztatach on – line oraz spotkaniach, w których brali udział polscy Posłowie  do Parlamentu Europejskiego: Janina Ochojska, Włodzimierz Cimoszewicz, Bogdan Rzońca. Szkoła otrzymała również materiały dydaktyczne na temat Unii Europejskiej.

W czerwcu, po spełnieniu koniecznych warunków, szkoła dołączyła  do sieci około 1500 certyfikowanych szkół – ambasadorów Parlamentu Europejskiego.