NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.

2023-03-15
2023-03-15

Miło nam poinformować, że nasza szkolna biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 12.000 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – priorytet 3.  Całkowita kwota projektu to 15.000 zł ( 12.000zł  + 3.000 zł wkład własny). W ramach programu w szkole będą realizowane działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Dotację przeznaczymy na zakup nowości wydawniczych odpowiadających zainteresowaniom młodzieży ( w tym publikacje historyczne a także ukazujące wartość rodziny). Pozycje kształtujące postawy i zachowania młodzieży. W czytelni stworzona zostanie strefa wypoczynkowa podnosząca komfort korzystających z zasobów biblioteki. Znajdować się będą w niej wygodne pufy, co umożliwi im spędzanie wolnego czasu oraz uczestniczenie w zajęciach indywidualnych i grupowych. Część dotacji przeznaczona zostanie na działania promujące czytelnictwo.