Narodowe Czytanie w Zespole Szkół im. C. K. Norwida

2022-09-05
2022-09-05

W sobotę, 3 września nasza Szkoła wzięła udział w Narodowym Czytaniu – akcji społecznej pod patronatem Prezydenta RP, której celem jest promowanie literatury narodowej, dzieł wartościowych, mających wymiar uniwersalny.

W gościnnych murach biblioteki szkolnej spotkali się przyjaciele nowomiejskiego liceum, nauczyciele i uczniowie, by wspólnie przeczytać „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.  Wybór dzieła był nieprzypadkowy, bowiem rok 2022 ogłoszony został Rokiem Polskiego Romantyzmu. Poza tym wydany w 1822 roku I tomik poezji wieszcza zapoczątkował romantyzm w Polsce i miał ogromny wpływ na rozwój kultury i tożsamości narodowej, a teksty A. Mickiewicza są niewyczerpanym źródłem inspiracji dla wielu artystów.

Ponieważ nasza Szkoła nosi imię Cypriana Kamila Norwida, najwybitniejszego przedstawiciela drugiego pokolenia polskich romantyków, czujemy się szczególnie zobowiązani do poznawania i upowszechniania literatury tej epoki, nie mogło zatem zabraknąć nas w gronie placówek, które zdecydowały się włączyć w akcję Narodowego Czytania.

Zaproszenie organizatorów przyjęli: Pani Katarzyna Trzcińska – Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Katarzyna Skowrońska – Komendantka Nowomiejskiego Oddziału ZHP, Elżbieta Grzonkowska – Prezes UTW, studenci UTW i jednocześnie emerytowani nauczyciele Zespołu Szkół: Pani Barbara Jasiak i Pan Lech Bober.  Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku reprezentowała Pani Anna Szramowska.

Uczestników spotkania powitała Pani Dyrektor Barbara Przeradzka – Martko, genezę powstania „Ballad i romansów” przybliżyli Pani Beata Zielińska i Pan Tadeusz Banowski. Następnie zgromadzeni mogli wysłuchać interpretacji wokalnej fragmentów „Świtezianki” w wykonaniu Amelii Żurańskiej z klasy II b.

Nasi goście po mistrzowsku, z ogromnym zaangażowaniem zaprezentowali  „Świteziankę”, „Panią Twardowską” i „Rękawiczkę”, za co bardzo dziękujemy.

Z niełatwymi utworami Adama Mickiewicza zmierzyli się –  i wspaniale poradzili sobie –  również: Martyna Kwiatkowska, Zuzanna Kozikowska, Jakub Rumiński z kl. I a z wychowawczynią Panią Beatą Zielińską, Zuzanna Grześkiewicz i Marta Wojnowska z kl. I d z wychowawczynią Panią Izabelą Kozłowską, Julia Calińska, Kasia Szymankiewicz i Weronika Mróz z kl. II a, Zuzanna Buko z kl. II b, Laura Lendzion, Ola Rogowska, Laura Skolmowska, Nikola Paplińska i Maciej Szewczyk z kl. III a, Oliwia Sadłakowska i Mateusz Stępień z kl. III b, Zuzanna Bojarska, Oliwia Gajda, Kamila Płotkowska, Julia Tuszyńska i Beniamin Łątkowski z kl. III e, Kacper Bączkowski z kl. IV a z wychowawcą Panem Bartłomiejem Bartkowskim, Patrycja Chmielewska, Roksana Różankowska, Dorota Figurska, Aleksandra Lendzinowska i Piotr Kępara z kl. IV c

Wraz z uczniami czytały również: Pani Dyrektor, Barbara Przeradzka – Martko i Pani Anna Żuralska. Pani Joanna Główczewska zadbała o relację fotograficzną.

Spotkanie zwieńczyła projekcja filmu. Pan Tadeusz Banowski zaprosiło do obejrzenia dzieła sióstr Bui, które są zafascynowane poezją A. Mickiewicza. Tekst „Świtezianki” posłużył im do stworzenia romantycznego thrillera, w którym świat rzeczywisty przeplata się ze światem baśniowym. Piękne kostiumy, niezwykłe ujęcia przyrody, podwodne zdjęcia, ścieżka dźwiękowa pobudzają wyobraźnię i wywołują silne emocje.

Dziękując wszystkim uczestnikom za przybycie, Pani Dyrektor podkreśliła znaczenie twórczości A. Mickiewicza, ponadczasowość tematów i motywów i wartości, które można odnaleźć w przeczytanych utworach.

Organizatorami spotkania byli poloniści: Beata Zielińska i Tadeusz Banowski we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami:  Joanną Główczewską i Anną Żuralską oraz przy wsparciu Elżbiety Szcześniak i Izabeli Kozłowskiej