„Mniejszości narodowe w Nowym Mieście Lubawskim”

2023-04-27
2023-04-27

Akcja Żonkile realizowana i rozpropagowana przez Muzeum Polin, przypomina wszystkim  o tragicznej historii  Żydów w Polsce. Dzisiaj, 19 kwietnia obchodzimy 80 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Powstanie było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej. Jednym z jego przywódców był Marek Edelman, który przeżył likwidację getta. To m.in. z nim kojarzone są żonkile, ponieważ anonimowa osoba wysyłała mu te kwiaty w każdą rocznicę wybuchu powstania.
Papierowe, żółte żonkile, widniały też dzisiaj na ubraniach naszych uczniów, którzy od rana oglądali na lekcjach historii film „Zdążyć przed Panem Bogiem”.  Część licealistów uczestniczyła w kolejnym spotkaniu z dr Andrzejem Koreckim na temat mniejszości narodowych w Nowym Mieście Lubawskim”.  Uczeń kl. III a,  Maciej Szewczyk zaprezentował historię ludności żydowskiej w Polsce, a nasz gość opowiedział o Żydach i Niemcach mieszkających w Nowym Mieście Lubawskim pod koniec XIX i na początku XX wieku. Uczennice klasy II b przygotowały oprawę muzyczną prelekcji, a uczniowie kl. I e przypomnieli wiersz naszego patrona, C. K. Norwida „Żydowie polscy”.
Iwona Trąpczyńska