Przewodnicząca Rady Rodziców - Ewa Rudnik

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców - Grzegorz Pawłowski

Sekretarz - Małgorzata Rochewicz

Skarbnik - Zbigniew Gabiec