Barbara Przeradzka-Martko - Dyrektor Zespołu Szkół - wiedza o społeczeństwie

 

 Rafał Zachwieja - wicedyrektor – matematyka, informatyka

 

Bagińska Teresa - chemia

  

Banowski Tadeusz –  j. polski, zajęcia filmowe

 

Bartkowski Bartłomiej - historia, historia i społeczeństwo, z. wojskowo obronne

 

Bączek Aleksandra – matematyka

 

 Borowska Katarzyna - j. angielski, j. rosyjski

 

Bukowska Aneta - WOS, historia, historia i społeczeństwo

 

Cechowska Marta - j. angielski, j. rosyjski

 

Dąbrowska Ewelina - WOS, historia, język polski, wiedza o kulturze

  

 Deja Elżbieta - j. angielski

 

Deja Marcin - wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

  

 Dreszler Dorota - wychowanie fizyczne

 

 Dziekońska Alina - chemia

 

 Główczewska Joanna - nauczyciel bibliotekarz

 

Haska Justyna – biologia, geografia, przyroda, chemia 

 

Hinc Izabela - pedagog szkolny

 

 Kardela Joanna - j. niemiecki

 

Kawiecki Tomasz - j. angielski

 

 Kotkowska Aleksandra - wychowawca w internacie, wychowanie do życia w rodzinie

 

 Kozłowska Edyta - geografia, wychowanie do życia w rodzinie

 

Kozłowska Izabela - j. polski

 

 Ks. Matusiak Mariusz - religia

 

 Lewandowska Jadwiga – edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości

 

 Markuszewski Dariusz - religia

 

 Neumann Mariusz – wychowanie fizyczne

 

 Orłowska Paulina – biologia

 

 Orzeł Mariusz - j. angielski

 

 Paczkowska Lucyna - j. francuski, wychowawca w internacie 

 

 Paczkowski Wojciech - informatyka

  

 Pełka-Ręczkowska Lucyna - j. niemiecki

 

 Piątkowska Katarzyna - matematyka 

 

 Piotrowska Ewa – doradca zawodowy, chemia

 

 Resicka Anna - matematyka 

 

Siemianowski Bogdan - geografia

 

 Szcześniak Elżbieta - j. polski

 

 Światkowski Zbigniew - j. angielski

 

 Trzcińska Barbara - wychowanie fizyczne

 

Wardowska Zyta - geografia

 

Wilemska Maria - plastyka

 

 Wądołowski Andrzej – fizyka, przyroda

 

Zakrzewska Grażyna - j. niemiecki

 

 Zielińska Beata - j. polski

 

Żuralska Anna - nauczyciel bibliotekarz, zajęcia rewalidacyjne