W lutym odbył się Konkurs „Najładniejsza rzeźba ze śniegu”. Uczniowie wykazali się pomysłowością , tworząc małe arcydzieła ze śniegu. Komisja w składzie: Barbara Trzcińska i Izabela Hinc miała trudne zadanie z wyłonieniem zwycięzców.

17.02.2021 r. odbyło się spotkanie on-line z Panem Damianem Orłem z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tematyka spotkania obejmowała aktualną sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim. Prezentacja skierowana była do uczniów klas trzecich LO.

12.02.2021 Samorząd Uczniowski przy współpracy z Biblioteką Szkolną zorganizował „Wirtualną randkę z książką”. Uczniowie bardzo pozytywnie przyjęli nową wersję „randki z książką” i wzięli udział w akcji. Samorząd Uczniowski wysłał do uczniów linki do darmowych e-booków.  

 

Uczniowie naszej szkoły już drugi raz wzięli udział w projekcie Tydzień Konstytucyjny. Tym razem zajęcia prowadziła pani dr Laura Koba, która jest wykładowcą w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, działa też aktywnie w organizacji La Strada, zwalczającej handel ludźmi, a przez kilka lat pełniła funkcję doradcy społecznego Rzecznika Praw Dziecka. Ze względu na to, że pani Koba specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawami człowieka, właśnie tej tematyce poświęcone były tegoroczne warsztaty. W zajęciach wzięły udział dwie grupy, które realizują naukę wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym oraz klasa 2e.  Prowadząca warsztaty analizowała z młodzieżą treść  preambuły oraz zasady demokratycznego państwa zawarte w Konstytucji RP, a przede wszystkim ważne miejsce, jakie w ustawie zasadniczej zajmują prawa człowieka.

Tydzień Konstytucyjny jest akcją edukacyjną, która jest realizowana od 2016 roku przez Stowarzyszenie Zbigniewa Hołdy. Celem organizatorów jest przekonanie młodzieży, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego człowieka oraz  zachęcanie młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.

 tekst: Aneta Bukowska