I września – rocznica wybuchu II wojny światowej.

2022-09-06
2022-09-06

     

  Ponad 80 lat temu pierwszego września dla całej Europy, świata, a szczególnie dla Polski rozpoczął się jeden z najtrudniejszych okresów w historii. Po dwóch dekadach względnego spokoju rozpoczyna się kolejna wielka wojna. 6 długich lat zmagań wielu narodów i państw, który przyniósł przeogromne straty demograficzne i gospodarcze, a także szereg zmian na mapach naszego globu. Wszystko zaczęło się od agresji Niemiec na Polskę, zbombardowany Wieluń, mosty w Tczewie, Westerplatte, Warszawa, Wizna czy Hel stały się dla Polaków miejscami symbolami. Wspaniałe muzea Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku czy Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przypominają, jak wyglądało życie cywili i żołnierzy w naszym kraju pod okupacją.  To w nich możemy zetknąć się z dziejami  polskich rodzin z lat 1939 – 1945, posłuchać wspomnień, zobaczyć filmy z tego okresu. Wszyscy Polacy powinni pamiętać o miejscach kaźni swoich przodków i przypominając ich losy dbać o to, by ta część historii nigdy się nie powtórzyła. Nasza mała ojczyzna, dzisiejszy powiat nowomiejski już 3 września dostał się pod okupację wojsk hitlerowskich. Działania najeźdźcy dotknęły setek osób na terenie ziemi lubawskiej. Od pierwszych dni aktywnie zaczął działać lokalny Selbschutz przygotowując się do rozprawy z „niewygodnymi” osobami dla nowej władzy. Pierwsze rozstrzeliwania miały miejsce w Gryźlinach, Bagnie, lasku bratiańskim, a nawet w samym centrum Nowego Miasta Lubawskiego – 7 grudnia 1939 roku.  Ci, którzy nie stracili życia od razu bardzo często byli wywożeni do obozów pracy, obozów koncentracyjnych i na roboty do Niemiec lub deportowani za wschodnią granicę. Wielu z tych, których wywieziono nie wróciło już nigdy do swoich domów. Według różnych szacunków życie w wojnie straciło od 60 – 80 milionów ludzi. Nasz powiat nie był wyjątkowy i tutaj było mnóstwo ofiar. Zostali oni upamiętnieni na tablicach, pomnikach czy na kartach książek. My dzisiaj, w wolnym kraju, który szczęśliwie omijają działania wojenne jesteśmy winni słowa podziękowania, tym którzy oddali życie za to tylko, że byli Polakami. Możemy uczcić ich pamięć uczestnicząc w uroczystościach rocznicowych chociażby dzisiaj pod pomnikiem Ryszarda Wachowskiego „Ściana śmierci” w Nawrze, gdzie odnajdziemy bardzo trafną sentencję dotyczącą czasów II wojny światowej. Kiedy wrócisz do domu, pamiętaj, że za Twoje dziś, oddaliśmy nasze jutro”.