Wrzesień 1995

2021-03-23

Odbył się I Zjazd Nauczycieli, w którym wzięło udział 74 nauczycieli uczących w latach 1945-1995.