Wrzesień 1947

2021-03-23

Dyrektorem został profesor Jan Chmieliński. Dzięki jego systematycznej pracy oraz zaangażowaniu grona pedagogicznego powstało wiele organizacji młodzieżowych.