Lata 1887-1893

2021-03-23

Na stanowisko dyrektora Progimnazjum został mianowany dr Fryderyk Preuss. W czasie jego kadencji 13 maja 1887 roku nastąpiło upaństwowienie szkoły. Jednym z warunków tego procesu było wybudowanie sali gimnastycznej. Projekt ten zrealizowano 28 VIII 1889 roku. W późniejszym okresie dzięki subwencji rządu pruskiego przeprowadzono gruntowny remont, co znacznie uatrakcyjniło wygląd szkoły. Dzięki wprowadzonym w całym państwie pruskim nowym programom nauczania wzrósł także poziom edukacji.