Lata 1935-1939

2021-03-23

Istnienie Gimnazjum stało się zagrożone ze względu na to, że budynek okazał się zbyt mały na pomieszczenie chętnej do nauki młodzieży. Dzięki pożyczce w 1935 roku dobudowano cztery sale lekcyjne. Dwa lata później Gimnazjum przemianowano na Państwowe Gimnazjum i Liceum.