Lata 1925-1929

2021-03-23

Do 1925 roku Progimnazjum miało charakter koedukacyjny w związku z przejęciem do niego grypy 30 dziewcząt ze zlikwidowanej tzw. ”Wydziałowej Szkoły dla Dziewcząt”. Natomiast od roku szkolnego 1925/1926 do 1930/1931 było ponownie progimnazjum męskim. Na podstawie zezwolenia Ministra Oświaty w roku szkolnym 1928/1929 utworzono klasę siódmą, a w następnym klasę ósmą. Progimnazjum zaś zostało przekształcone w Gimnazjum.