Lata 1893-1907

2021-03-23

1 października 1893 roku Progimnazjum obchodziło swoje 25-lecie istnienia. Faktycznie było to już 35-lecie, ale władze pruskie nie uznały okresu istnienia Progimnazjum w Kurzętniku, ze względu na jego polski charakter. Nie zraził się tym ówczesny dyrektor Preuss, który opracował na tę uroczystość 35-letnią historię szkoły z uwzględnieniem dziejów Progimnazjum w Kurzętniku. Uroczystość odbyła się w wybudowanej cztery lata wcześniej sali gimnastycznej. Kolejnym ważnym wydarzeniem była rozbudowa szkoły. W 1907 roku nadbudowano nad aulą drugie piętro oraz willę dyrektora (dzisiejsza biblioteka – MCI).