8 czerwca 1969

2021-03-23

Oddano do użytku obiekt sportowy.