3 września 1890

2021-04-12

Oddanie do użytku sali gimnastycznej.