2003

2021-03-23

Oddanie do użytku hali sportowej oraz przeprowadzenie remontu sali gimnastycznej i utworzenie Sali fitness siłowni.