1999     

2021-03-23

Dyrektorem szkoły została dr Alina Kopiczyńska.