1988

2021-03-23

Jubileusz 130-lecia szkoły. Odbył się III Zjazd Absolwentów, uczestniczyło w nim 426 absolwentów i nauczycieli.