1978

2021-03-23

Jubileusz 120-lecia szkoły. Odbył się II Zjazd Absolwentów, uczestniczyło w nim 192 absolwentów i nauczycieli.