1973

2021-03-23

Szkoła została odznaczona Medalem Komisji  Edukacji Narodowej  przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.