1920

2021-03-23

Klęska Niemiec podczas I wojny Światowej i wyzwolenie Pomorza sprzyjały odbudowie polskiego szkolnictwa. W Nowym Mieście organizacją Progimnazjum zajął się emerytowany nauczyciel dr Juliusz Lange. Naukę rozpoczęto w dniu 1 marca. Większość przedmiotów wykładano w języku polskim. Brak polskich podręczników spowodował, że wiadomości przyswajano na podstawie własnych notatek.