1 września 1975

2021-03-23

Zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie utworzono zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim. W skład Zespołu weszły: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących, Średnie Studium Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa (1976) i Liceum Zawodowe (1977). Kuratorium Oświaty i Wychowania w Toruniu w piśmie z 4 maja 1977 roku wyraziło zgodę na nadanie całemu Zespołowi Szkół imienia Cypriana Kamila Norwida.