1 września 1948

2021-03-23

Szkoła została przekształcona w Państwowa Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego. 19 czerwca 1948 po raz pierwszy po wojnie siedmiu absolwentów szkoły – Państwowego Liceum i Gimnazjum przystąpiło i zdało egzamin gimnazjalny.