1 października 1868

2021-03-23

Progimnazjum w Kurzętniku zostało przeniesione do Nowego Miasta Lubawskiego. Początkowo napotkano na wiele trudności. Młodzież nie mająca pewności, czy Progimnazjum zostanie otwarte przechodziła do innych szkół. 1 października 1868 roku naukę rozpoczęło tylko 60 uczniów. Dodatkowo wystąpiły problemy finansowe. Dlatego za zgromadzone fundusze wynajęto prywatny budynek u p. Kowalskiego przy moście nad Drwęcą w celu przygotowania pomieszczeń do rozpoczęcia zajęć. Nieustające trudności finansowe spowodowały, że Komitet Obywatelski zwrócił się do Zarządu Miejskiego o przejęcie szkoły. Zadanie wybudowania szkoły od wiosny do września 1870 roku postawione przez władze pruskie było trudne do wykonania nawet dla Zarządu Miejskiego. Jednak wielkie zaangażowanie i ofiarność społeczeństwa zostały uwieńczone sukcesem.