1 października 1858

2021-03-23

Rejencja w Kwidzynie wydaje zarządzenie o utworzeniu drugiej szkoły elementarnej w Kurzętniku. Z dniem 1 października rozpoczyna działalność Prywatny Instytut Katolicki, który stał się zalążkiem Progimnazjum w Kurzętniku, a później w Nowym Mieście Lub. Początkowo była w nim tylko jedna klasa, do której uczęszczało 4 uczniów a nauczanie prowadzono w przeważającej części w języku polskim.