GEO-PLANETA

2022-12-09
2022-12-09

28 listopada 2022 r. w Zespole Szkół im. C.K Norwida odbyła się XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”. Jest on przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

      15 uczniów z klas II, III i IV wzięło udział w teście konkursowym w kategorii „Żak” – uczniowie szkół ponadpodstawowych. Test składał się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata, oraz zwięzłej części opisowej. Osiem pytań było związanych z wykorzystaniem załączonej kolorowej mapy.

       Uczestnicy muszą się wykazać dużą cierpliwością, gdyż na wyniki trzeba poczekać aż do marca.

       Edyta Kozłowska – szkolny organizator konkursu.