DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

2021-10-19
2021-10-19

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto pracowników oświaty i szkolnictwa wyższego. Jego obchody zawsze mają uroczysty charakter. To dzień, w którym szczególnie dostrzega się rolę nauczyciela w kształtowaniu umysłu człowieka. W naszej szkole tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej   odbyły się 13 października. Nie zabrakło ciepłych słów uznania dla pracy i związanego z nią wysiłku zarówno dla nauczycieli, jak i pracowników administracji i obsługi. Jak co roku  grono nauczycieli odebrało Nagrody Dyrektora Szkoły oraz Nagrody Jubileuszowe.

Oprawą dla podziękowań był program artystyczny w wykonaniu uczniów klas trzecich – gb, gc, ge, których przygotowały wychowawczynie – pani Katarzyna Borowska, pani Anna Resicka, pani Dorota Dreszler.

Mądre słowo i wzruszająca muzyka skłoniły uczestników do refleksji nad etosem pracownika oświaty.