„Czarny czwartek”

2022-12-12
2022-12-12

7 grudnia 2022 r. minęła 83 rocznica wydarzeń zwanych „Czarnym czwartkiem”. Dwa dni później, w Bibliotece Szkolnej odbyło się spotkanie ze znanym regionalistą, autorem książek na temat historii Nowego Miasta Lub. p. dr Andrzejem Koreckim. Uczeń kl. III a, Maciej Szewczyk zaprezentował zgromadzonym ciekawostki o naszym mieście, z czasów dwudziestolecia międzywojennego oraz początku II wojny światowej. Następnie dr Andrzej Korecki szczegółowo omówił przyczyny i przebieg wydarzeń, które rozegrały się 7 grudnia 1939 r. w Nowym Mieście Lub. na ówczesnej ul. Kopernika. Przypomniał obrazy z tamtych tragicznych dni. Po prelekcji chętni uczniowie uczestniczyli w konkursie historycznym na temat egzekucji.  Pytania dotyczyły treści książki  pt: „Czarny czwartek” autorstwa naszego gościa. 

Test pisało 9 uczniów z kl. I-IV. Największą ilość pkt i I miejsce zajął uczeń kl. I e Maciej Lange, II miejsce ex aequo zajęli: Nikola Paplińska z kl. III a oraz Miłosz Moczydło z kl. III b,  a III – Bartosz Zellma z kl. III b. Wymienieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe wręczone przez p. dr Andrzeja Koreckiego  oraz p. Adama Kopiczyńskiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej. 

Gratulacje należą się również pozostałym uczestnikom konkursu, którzy wykazali się całkiem sporą wiedzą o historii miasta.

Tym samym rozpoczynamy cykl spotkań o historii Nowego Miasta Lub.. w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida.

Spotkanie i konkurs zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele historii: Iwona Trąpczyńska i Bartłomiej Bartkowski.

Dziękujemy  p. Joannie Główczewskiej za pomoc i gościnę w bibliotece oraz paniom, które przygotowały słodki poczęstunek dla gości i uczestników konkursu.

Tekst: Iwona Trąpczyńska