ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

2022-09-28
2022-09-28

Dnia 24 września bieżącego roku odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. W wydarzeniu uczestniczyli pierwszoklasiści wraz z zaproszonymi rodzicami, a także grono pedagogiczne na czele z Dyrektor Barbarą Przeradzką-Martko oraz zastępcą Rafałem Zachwieją, a także Starostą powiatu nowomiejskiego Andrzejem Ochlakiem. Z dniem dzisiejszym pierwszoklasiści Norwida stali się pełnoprawnymi uczniami tej szkoły. Wychowawczyniami klas zostały Panie Beata Zielińska (Ia), Aleksandra Bączek (Ib), Anna Resicka (Ic), Izabela Kozłowska (Id), Iwona Trąpczyńska (Ie), Dorota Dreszler (If). Ślubowanie przygotowały Panie Lucyna Pełka-Ręczkowska i Paulina Orłowska wraz z uczniami swoich klas przy wsparciu innych uzdolnionych uczniów.