160 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

2023-01-20
2023-01-20

Dnia 19 stycznia 2023 roku klasa 3e wraz z Panem Bartłomiejem Bartkowskim udała się na nowomiejski cmentarz, na którym byli już reprezentanci WOT i Stowarzyszenia REDUTA oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich. Wspólnie zapaliliśmy znicze na grobie powstańca styczniowego Franciszka Klonowskiego. Podczas krótkiej lekcji historii poprowadzonej przez pana Andrzeja Sarnowskiego i Adama Kopiczyńskiego młodzież dowiedziała się również wielu ciekawostek na temat powstania styczniowego i poznała biografię wspomnianego wcześniej weterana. W drodze powrotnej klasa sportowo-obronna z ,,Norwida’’ odwiedziła również miejsce pochówku pierwszego dyrektora naszej placówki Juliusza Lange.

Oliwia Gajda

Zuzanna Bojarska